Jakie okna do domu?

3 min czytania

jakie okna do domu

Wybór odpowiednich okien do naszego domu to podstawowe zadanie, które musimy podjąć podczas budowy lub modernizacji. Zależnie od wybranych przez nas okien, budynek będzie miał określony wygląd, a wnętrza charakter. Najistotniejsze są jednak cechy techniczne okien. Jak więc wybrać okna do domu, aby po kilku latach nie żałować podjętej decyzji?

Które okna wybrać do naszego domu?

Okna, które są oferowane w sklepach, muszą posiadać oznaczenie znakiem budowlanym B lub znakiem CE. Każde okno powinno mieć dołączoną specyfikację (kartę produktu), która zawiera informacje o wszystkich parametrach przekazanych przez producenta, takich jak odporność na wiatr, wodoodporność czy przepuszczalność powietrza. Co oznaczają poszczególne parametry okien i jakie inne symbole powinny być zawarte w opisie stolarki budowlanej?

Okna są złożone z wielu elementów, zarówno dużych, jak i małych. Przechodzą one długą drogę od momentu produkcji do montażu w murze. Na początku producent analizuje właściwości okna, podkreśla jego cechy, klasyfikuje je i precyzuje wartości odpowiednich współczynników. Certyfikaty tych analiz zapewniają inwestorowi, że nabywa produkt o gwarantowanych parametrach i określonej klasy produktu. Okna, które nie przeszły szczegółowych analiz, powinny być uważane za produkt o obniżonej jakości.

Okna z oznaczeniem B, CE i kartą produktu

Warto podkreślić, że okna powinny być oznaczone budowlanym symbolem B albo oznakowaniem CE – bez tych znaków nie mogą być używane w budownictwie. Nieposiadanie znaku budowlanego B lub symbolu CE może prowadzić do umieszczenia produktu na Krajowej Liście Zakwestionowanych Produktów, a nawet do jego wycofania z rynku, z możliwością nałożenia grzywny do 100 tys. zł. Dodatkowo okna muszą być zaopatrzone w odpowiedni opis produktu (kartę produktu), który powinien zawierać wszystkie właściwości deklarowane przez producenta okien.

Które okna do domu – istotna wytrzymałość na siłę wiatru

Wytrzymałość na siłę wiatru, znana również jako sztywność, definiuje maksymalne ugięcie ramy okna pod wpływem wiatru wiejącego prostopadle do jej powierzchni. Siła ta jest zaznaczona symbolami od A-1 (najmniejsza sztywność) do C-6 (największa). Standardowo, okna nie potrzebują mieć klasy sztywności wyższej niż B-3/B-4, chyba że znajdują się w miejscach szczególnie narażonych na wiatr, gdzie wymagana może być klasa C-3/C-4. Oznacza to, że wiatr o sile 1200-1600 Pa (odpowiadający prędkości 158-184 km/h) spowoduje ugięcie ramy nieprzekraczające 1/300 jej długości. Dla przykładu, dla słupka o wysokości 2,3 m, ugięcie wywołane przez wiatr nie powinno przekraczać 7,3 mm.

Okna a odporność na przenikanie wody – jak interpretować klasyfikacje

Odporność na przenikanie wody określa, jaka siła wiatru podczas opadów deszczu powoduje przeciekanie wody opadowej do wnętrza budynku. Klasa najniższa, 1A, sugeruje, że woda przecieknie przez okno nawet w przypadku braku wiatru. Klasa prawie najwyższa, 9A, zapewnia szczelność w przypadku nawałnic z ciśnieniem 600 Pa (co odpowiada 112 km/h). Wartości powyżej tej liczby oznaczane są jako Exxx, gdzie „xxx” zastępowane jest odpowiednią maksymalną siłą ciśnienia wiatru.

Jak wybrać okna do domu – istotna jest też wytrzymałość na siły mechaniczne

Siły mechaniczne oddziałują na sztywność skrzydeł okien, które są narażone na obciążenia prostopadłe lub w ich własnej płaszczyźnie. Określa to, przy jakim obciążeniu skrzydło opadnie z ramy pod wpływem nacisku lub zawieszenia na nim – czyli w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia, na przykład podczas czyszczenia okien. Istnieją cztery klasy wytrzymałości – najniższa, klasa 1, wytrzymuje nacisk i obciążenie pionowe 20 kg, natomiast najwyższa, klasa 4, wytrzymuje nacisk 35 kg i obciążenie pionowe 80 kg.

Przy wyborze okien do domu, zwracamy uwagę na siły robocze

Główną rolę w kwestii komfortu oraz łatwości otwierania i zamykania okien odgrywają siły robocze. Mamy tutaj do czynienia z dwoma klasami – klasa 1, gdzie do działania mechanizmów okiennych potrzebujemy siły o wartości 100 N (czyli mniej więcej 10 kg), a w klasie 2 wystarczający jest nacisk 30 N (czyli 3 kg), co zapewnia znacząco większy komfort korzystania. Jest to szczególnie istotne dla seniorów lub osób z niepełnosprawnościami.

Wytrzymałość okien na ciągłe otwieranie i zamykanie

Wytrzymałość na ciągłe otwieranie i zamykanie pokazuje liczbę cykli, czyli szacowany czas, przez który okno utrzymuje swoje cechy związane z łatwą obsługą. Może to być 5000, 10 000, czy 20 000 cykli. Przykładowo, 20 000 cykli oznacza, że okno otwierane i zamykane co dzień będzie działać sprawnie przez ponad 54 lata.

Sprawdź również: Zabudowa okna dachowego jak poprawić izolacje i wygląd

Jak wybierać okna do domu, rozważając ich odporność na włamanie

Podczas wyboru okien, warto zwrócić uwagę na klasę odporności na włamanie, która jest oznaczona w skali od 1 do 6. Klasa WK-1 to najniższa kategoria, co oznacza, że okno w prosty sposób może zostać otwarte przez złodzieja bez użycia specjalistycznego sprzętu. WK-2 jest klasą wyższą, co ogranicza czas włamania do około trzech minut, co pozwala na interwencję służb ochrony. Klasy WK-3 do WK-6 są rzadko wykorzystywane w budownictwie jednorodzinnym, ze względu na wysokie koszty zabezpieczeń zastosowanych w tych oknach – zamiast tego lepiej zainwestować w zaawansowany system alarmowy i monitoring.

Przenikanie światła i ciepła słonecznego

Wskaźnik przenikania światła Lt to kluczowy parametr opisujący szkło zespolone. Reprezentuje relację między ilością światła słonecznego przenikającą przez szybę a ilością światła, które na nią pada. Wyższy procent przenikania światła oznacza jaśniejsze wnętrze. Analogicznie, wskaźnik przenikania ciepła słonecznego g – im większy, tym więcej ciepła słonecznego przenika przez szkło, co wiąże się z możliwością oszczędzania energii, która normalnie pochodziłaby z naszego płatnego źródła ciepła, takiego jak domowy kotłownia.