Zbrojenie stropu 

2 min czytania

zbrojenie stropu

To, że strop betonowy musi być wzmocniony, jest niezbędne do osiągnięcia niezbędnej wytrzymałości i sztywności. W momencie, kiedy strop jest poddany obciążeniu, zaczyna się zginanie – bez wzmocnienia, mogłoby dojść do jego uszkodzenia. Zbrojenie jest umieszczone w obszarze rozciągania – czyli w dolnej części stropu. O tym, jak mocny jest strop, decyduje stal zbrojeniowa, która odpowiada za przenoszenie naprężeń rozciągających. 

Zasady zbrojenia stropu

W przypadku nadmiernego obciążenia stropu o określonym wzmocnieniu, naprężenia w prętach zbrojeniowych mogą przekroczyć wytrzymałość stali, co prowadzi do zniszczenia. Beton w stropie tworzy strefę ściskania, która neutralizuje siły rozciągające przekazywane przez pręty stalowe. W stropie powinna panować równowaga między strefą ściskania i rozciągania, czyli pomiędzy ilością i jakością zbrojenia i betonu.

Zobacz także: Zasypywanie fundamentów

Decyzję o tym, jakiej metody zbrojenia stropu użyć, podejmuje jedynie konstruktor. To on, na podstawie dokładnych obliczeń statystycznych, wyznacza sposób jego wykonania oraz wybór materiałów. W trakcie zbrojenia stropu często przeprowadza się również zbrojenie schodów, podciągów i wieńców żelbetowych. Przed przystąpieniem do betonowania, po ułożeniu zbrojenia, strop powinien być sprawdzony przez szefa budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli jest wyznaczony). Oni oceniają rozmieszczenie belek stropowych (w przypadku stropu gęstożebrowego), długość podparcia stropu na ścianie i innych podporach, średnicę prętów i siatek zbrojeniowych oraz układ zbrojenia. Ponadto klasa i typ stali użytej do zbrojenia powinny być zgodne z danymi zaprezentowanymi w projekcie. Z uwagi na dużą ilość betonu potrzebną do wykonania stropu, mieszankę betonową przewozi się na plac budowy z betoniarni. Beton podaje się na strop przy użyciu pompy.

Zobacz także jak wykonać: Ławy fundamentowe

Zastosowanie stropu gęstożebrowego

Stropy gęstożebrowe są często używane w budowie domów jednorodzinnych ze względu na ich szybkość i efektywność. Ich specyfika zbrojenia wynika z ich unikalnej konstrukcji. Nie ma potrzeby dodatkowego zbrojenia poza tym, które jest już wbudowane w prefabrykowane elementy. Kluczowym składnikiem stropów gęstożebrowych są belki zbrojone. Te belki nie są samodzielne – uzyskują nośność tylko po połączeniu z pustakami i warstwą betonu. Belki zbrojone składają się z podstawy betonowej lub keramo-betonowej (beton minimalnie klasy C25/30), która zawiera dwa pręty zbrojeniowe na dolnym pasie. W podstawie znajdują się również krzyżulce kratownicy przestrzennej z górnym prętem zbrojeniowym.

Przeczytaj również: Zbrojenie stropu

Belki stropowe ze zbrojeniem są precyzyjnie skonstruowane pod względem długości i nośności. Są one rozmieszczone w strategicznych odstępach, takich jak co 50 lub 60 cm, na których umieszcza się pustaki stropowe. Następnie całość pokrywa się warstwą nadbetonu. Ważne jest, aby belki były oparte na ścianie nośnej (wplecione w zbrojenie wieńca) oraz stabilnie podparte z dołu przed ułożeniem pustaków i betonowaniem stropu.

W sytuacjach, gdy konieczne jest wzmocnienie stropu, na przykład pod ciężkimi ścianami nośnymi, lub gdy rozstaw stropu jest zbyt duży, stosuje się 2, 3 lub 4 zbrojone belki stropowe. Dodatkowe zbrojenia ze stali są układane w miejscach poddanych większym obciążeniom, jak na przykład przy kominie. Aby strop gęstożebrowy nie pracował jak klawisz, a poszczególne belki działały razem przy przenoszeniu obciążeń, wykonuje się żebra rozdzielcze, czyli dodatkowe pręty zbrojeniowe układa się prostopadle do belek nośnych.

Sprawdź również: Zbrojenie budowlane

Zbrojenie schodów 

zielonepoludnie
43 sec read

Zbrojenie budowlane 

zielonepoludnie
3 min czytania

Ławy fundamentowe 

zielonepoludnie
3 min czytania